Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-1°

12

Februari

47%

10

Mars

51%

13

April

55%

15°

13

Maj

63%

22°

11

Juni

69%

27°

14°

10

Juli

69%

29°

21°

10

Augusti

67%

28°

22°

9

September

62%

24°

20°

9

Oktober

56%

17°

15°

9

November

39%

10°

11

December

36%

12