Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

10

Februari

49%

-

10

Mars

52%

12°

-

12

April

57%

19°

-

12

Maj

62%

24°

-

11

Juni

69%

29°

-

9

Juli

69%

31°

-

9

Augusti

69%

30°

-

8

September

65%

27°

-

8

Oktober

62%

20°

-

8

November

45%

13°

-

10

December

41%

-

12