Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-1°

-

10

Februari

52%

-

8

Mars

51%

-

11

April

56%

17°

-

12

Maj

61%

23°

-

11

Juni

68%

28°

-

9

Juli

68%

30°

-

9

Augusti

66%

29°

-

9

September

62%

25°

-

9

Oktober

59%

18°

-

8

November

43%

10°

-

10

December

41%

-

11