Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-3°

-

10

Februari

52%

-

8

Mars

52%

-

11

April

54%

15°

-

12

Maj

61%

22°

-

11

Juni

66%

27°

-

10

Juli

67%

29°

-

10

Augusti

65%

28°

-

9

September

60%

24°

-

9

Oktober

56%

17°

-

9

November

41%

-

10

December

40%

-

11