Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

14

Februari

37%

-

11

Mars

49%

-

12

April

54%

13°

-

10

Maj

58%

18°

-

10

Juni

62%

23°

-

10

Juli

77%

27°

-

6

Augusti

74%

27°

-

7

September

66%

21°

-

7

Oktober

52%

14°

-

8

November

26%

-

13

December

21%

-

15