Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

10°

-

12

Februari

49%

12°

-

10

Mars

55%

17°

-

11

April

61%

22°

-

9

Maj

62%

25°

-

10

Juni

63%

29°

-

10

Juli

60%

30°

-

12

Augusti

61%

30°

-

10

September

59%

26°

-

8

Oktober

61%

22°

-

7

November

49%

17°

-

9

December

42%

12°

-

10