Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

23°

23°

8

Februari

70%

23°

23°

8

Mars

74%

25°

23°

8

April

74%

27°

24°

5

Maj

67%

30°

26°

10

Juni

65%

31°

27°

14

Juli

68%

32°

28°

15

Augusti

67%

32°

28°

16

September

65%

32°

28°

15

Oktober

67%

29°

28°

10

November

65%

26°

26°

8

December

66%

24°

24°

7