Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

22°

-

7

Februari

71%

23°

-

7

Mars

74%

26°

-

7

April

72%

28°

-

4

Maj

65%

31°

-

8

Juni

63%

33°

-

14

Juli

64%

33°

-

16

Augusti

64%

33°

-

16

September

63%

32°

-

13

Oktober

65%

29°

-

8

November

64%

26°

-

7

December

66%

23°

-

6