Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

10

Februari

56%

-

10

Mars

59%

13°

-

10

April

61%

18°

-

10

Maj

59%

24°

-

10

Juni

62%

28°

-

10

Juli

62%

31°

-

11

Augusti

62%

30°

-

10

September

60%

26°

-

8

Oktober

62%

20°

-

7

November

57%

15°

-

9

December

53%

-

9