Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

11

Februari

60%

-

10

Mars

60%

-

11

April

59%

14°

-

10

Maj

58%

20°

-

12

Juni

60%

25°

-

11

Juli

61%

28°

-

9

Augusti

61%

27°

-

10

September

59%

23°

-

9

Oktober

60%

17°

-

8

November

49%

11°

-

11

December

50%

-

12