Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

18°

15°

5

Februari

70%

18°

14°

6

Mars

70%

18°

14°

6

April

76%

20°

15°

3

Maj

66%

21°

16°

1

Juni

67%

24°

18°

1

Juli

79%

27°

19°

0

Augusti

80%

27°

20°

1

September

74%

26°

20°

2

Oktober

72%

24°

19°

2

November

66%

20°

17°

4

December

65%

18°

15°

5