Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-16°

-2°

11

Februari

43%

-19°

-2°

9

Mars

52%

-17°

-2°

9

April

50%

-11°

-1°

9

Maj

38%

-1°

-1°

7

Juni

38%

8

Juli

37%

10°

11

Augusti

26%

10°

14

September

26%

14

Oktober

22%

-3°

13

November

18%

-10°

13

December

20%

-16°

-1°

10