Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-3°

-

12

Februari

24%

-1°

-

11

Mars

31%

-

11

April

38%

13°

-

12

Maj

44%

19°

-

14

Juni

45%

22°

-

15

Juli

47%

23°

-

15

Augusti

51%

23°

-

12

September

46%

18°

-

11

Oktober

38%

12°

-

10

November

20%

-

11

December

15%

-

13