Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-3°

-

13

Februari

25%

-1°

-

11

Mars

32%

-

11

April

40%

14°

-

12

Maj

49%

20°

-

12

Juni

50%

23°

-

15

Juli

51%

24°

-

15

Augusti

54%

24°

-

12

September

48%

19°

-

11

Oktober

38%

12°

-

10

November

19%

-

13

December

14%

-

14