Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-1°

13

Februari

29%

11

Mars

36%

10

April

45%

14°

10

Maj

53%

20°

15°

12

Juni

56%

24°

20°

13

Juli

58%

26°

22°

12

Augusti

61%

25°

23°

10

September

56%

20°

20°

10

Oktober

46%

14°

16°

9

November

24%

11°

12

December

19%

13