Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-4°

-

15

Februari

28%

-2°

-

13

Mars

34%

-

12

April

42%

14°

-

11

Maj

52%

21°

-

11

Juni

54%

25°

-

12

Juli

58%

26°

-

12

Augusti

58%

26°

-

9

September

51%

20°

-

10

Oktober

39%

12°

-

9

November

19%

-

14

December

14%

-1°

-

17