Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-4°

-

15

Februari

25%

-3°

-

12

Mars

31%

-

12

April

40%

14°

-

11

Maj

50%

21°

-

11

Juni

54%

24°

-

12

Juli

56%

26°

-

12

Augusti

56%

25°

-

9

September

50%

19°

-

10

Oktober

38%

12°

-

9

November

18%

-

13

December

13%

-1°

-

16