Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

14

Februari

30%

12

Mars

37%

10

April

45%

16°

10

Maj

55%

22°

16°

11

Juni

59%

26°

22°

11

Juli

64%

28°

24°

9

Augusti

66%

27°

24°

8

September

60%

22°

20°

9

Oktober

48%

15°

14°

8

November

26%

12

December

17%

15