Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-3°

-

16

Februari

30%

-2°

-

14

Mars

36%

-

12

April

44%

14°

-

11

Maj

54%

21°

-

12

Juni

58%

25°

-

12

Juli

62%

27°

-

10

Augusti

64%

26°

-

9

September

57%

20°

-

9

Oktober

44%

12°

-

9

November

21%

-

14

December

15%

-

18