Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-2°

-

13

Februari

29%

-1°

-

11

Mars

36%

-

10

April

44%

15°

-

11

Maj

54%

22°

-

11

Juni

57%

25°

-

12

Juli

61%

27°

-

12

Augusti

63%

27°

-

9

September

56%

21°

-

9

Oktober

43%

14°

-

9

November

22%

-

12

December

16%

-

14