Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

30°

28°

18

Februari

49%

30°

28°

16

Mars

55%

30°

29°

19

April

62%

30°

28°

14

Maj

71%

29°

27°

4

Juni

78%

28°

26°

1

Juli

80%

28°

25°

1

Augusti

84%

29°

24°

1

September

84%

31°

24°

0

Oktober

82%

33°

25°

1

November

71%

33°

27°

5

December

54%

31°

28°

15