Presenteras av
trygghansa-logga

simskola

Vattentemperaturen är inte det enda som skiljer bad i pool från bad i sjö eller hav. Utomhus är vattnet ofta mörkt och botten kan variera på många sätt. Vind och andra väderförhållanden påverkar.
Nästan alla drunkningsolyckor sker i sjöar eller hav.
Det är viktigt att få kunskap och få erfarenhet av att vistas i öppet vatten. På 200 platser runtom i landet anordnar Svenska Livräddningssällskapet, med stöd av Trygg-Hansa, sommarsimskolor utomhus för barn. Målet är att inte ett enda barn ska behöva drunkna.

Läs mer om sommarsimskolor här >>