Annons från Renault

undviker balkongen

Visst är det härligt med en balkong eller uteplats i söderläge – så länge du kan använda den. Faktum är att 3,7 procent av de boende i flerbostadshus och 1,3 procent av boende i småhus anser att trafikbuller begränsar deras användning av sin egen uteplats, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Och det kan komma att bli ett allt större problem. Många storstäder växer i Sverige och många vill gärna bo i nära anslutning till kommunikationer. Men ju närmre bullret vi kommer desto svårare blir det att minska bullret i boendemiljön. Med dagens byggnadsstandard kan en god ljudmiljö ofta uppnås inomhus, men forskning visar att det inte går att bortse från påverkan av ljudmiljön utomhus i närheten av bostaden.

I teorin kan det komma att bli vanligare att bostadsletare börjar lyssna på visningarna istället för att fokusera på synliga intryck. Balkong och söderläge kan komma att ersättas med bullerskyddande fönster.

Det som är positivt är att det sker utveckling på många områden som arbetar för att minska bullret. Ett välkommet inslag till att minska bullernivåerna är ökningen av elbilar på våra gator. Renault har länge varit en ledande aktör på området, nu senast med lanseringen av nya ZOE.

Vill du uppleva tystnaden hos en elbil? Läs mer här!