Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

13

Februari

54%

-

12

Mars

56%

10°

-

13

April

58%

16°

-

14

Maj

65%

21°

-

14

Juni

73%

24°

-

9

Juli

85%

28°

-

4

Augusti

84%

28°

-

4

September

80%

24°

-

5

Oktober

66%

18°

-

7

November

54%

11°

-

9

December

44%

-

13