Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

9

Februari

47%

-

9

Mars

55%

11°

-

9

April

58%

16°

-

10

Maj

65%

21°

-

10

Juni

75%

26°

-

6

Juli

87%

29°

-

3

Augusti

88%

29°

-

4

September

82%

25°

-

5

Oktober

66%

19°

-

6

November

53%

12°

-

8

December

40%

-

10