Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

12

Februari

47%

-

12

Mars

54%

10°

-

12

April

56%

16°

-

14

Maj

65%

22°

-

13

Juni

81%

28°

-

6

Juli

92%

33°

-

4

Augusti

91%

33°

-

5

September

85%

29°

-

4

Oktober

66%

21°

-

8

November

52%

12°

-

10

December

41%

-

12