Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

13

Februari

56%

-

12

Mars

54%

-

14

April

55%

14°

-

15

Maj

62%

19°

-

16

Juni

72%

23°

-

10

Juli

84%

27°

-

4

Augusti

83%

28°

-

4

September

79%

24°

-

5

Oktober

64%

17°

-

8

November

53%

-

10

December

47%

-

13