Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

49%

-

12

Mars

54%

13°

-

14

April

57%

19°

-

14

Maj

67%

25°

-

11

Juni

84%

32°

-

5

Juli

93%

37°

-

5

Augusti

92%

37°

-

6

September

87%

32°

-

5

Oktober

69%

24°

-

8

November

56%

16°

-

10

December

46%

-

12