Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

48%

-

12

Mars

53%

13°

-

13

April

56%

19°

-

13

Maj

66%

26°

-

10

Juni

82%

33°

-

5

Juli

90%

38°

-

6

Augusti

89%

37°

-

6

September

85%

33°

-

5

Oktober

68%

25°

-

7

November

55%

16°

-

10

December

44%

-

12