Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

49%

-

12

Mars

54%

14°

-

14

April

57%

19°

-

14

Maj

68%

26°

-

10

Juni

85%

33°

-

5

Juli

93%

38°

-

6

Augusti

92%

37°

-

6

September

87%

33°

-

5

Oktober

69%

25°

-

7

November

57%

16°

-

10

December

46%

-

12