Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

13

Februari

64%

-

12

Mars

54%

10°

-

13

April

54%

15°

-

14

Maj

58%

19°

-

15

Juni

62%

23°

-

13

Juli

62%

26°

-

10

Augusti

62%

26°

-

10

September

65%

23°

-

10

Oktober

60%

18°

-

12

November

54%

13°

-

12

December

54%

-

13