Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

47%

-

11

Mars

54%

10°

-

12

April

57%

16°

-

13

Maj

64%

20°

-

12

Juni

75%

24°

-

8

Juli

88%

28°

-

4

Augusti

88%

28°

-

5

September

83%

24°

-

4

Oktober

66%

18°

-

7

November

53%

11°

-

9

December

43%

-

12