Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

49%

-

11

Mars

55%

13°

-

12

April

57%

19°

-

12

Maj

67%

26°

-

8

Juni

83%

32°

-

4

Juli

91%

37°

-

6

Augusti

90%

37°

-

7

September

86%

32°

-

5

Oktober

70%

24°

-

6

November

57%

16°

-

9

December

46%

-

12