Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

49%

-

11

Mars

55%

12°

-

12

April

57%

18°

-

12

Maj

67%

24°

-

8

Juni

84%

31°

-

4

Juli

92%

36°

-

6

Augusti

91%

35°

-

7

September

87%

31°

-

6

Oktober

70%

23°

-

6

November

58%

15°

-

8

December

46%

-

12