Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-4°

-

10

Februari

54%

-3°

-

11

Mars

54%

-

13

April

54%

10°

-

14

Maj

58%

15°

-

18

Juni

65%

20°

-

15

Juli

74%

24°

-

9

Augusti

74%

24°

-

8

September

75%

21°

-

6

Oktober

63%

13°

-

10

November

52%

-

10

December

47%

-2°

-

11