Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

13

Februari

52%

-

11

Mars

57%

13°

-

11

April

60%

18°

-

10

Maj

68%

23°

-

9

Juni

81%

28°

-

5

Juli

92%

31°

-

4

Augusti

92%

31°

-

4

September

85%

27°

-

4

Oktober

69%

21°

-

7

November

57%

14°

-

9

December

48%

-

13