Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-1°

-

13

Februari

46%

-

13

Mars

51%

-

14

April

55%

11°

-

15

Maj

64%

18°

-

14

Juni

82%

24°

-

6

Juli

92%

29°

-

4

Augusti

91%

29°

-

5

September

85%

25°

-

4

Oktober

65%

17°

-

9

November

52%

-

11

December

42%

-

13