Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-4°

-

11

Februari

48%

-3°

-

11

Mars

53%

-

13

April

54%

10°

-

15

Maj

60%

16°

-

16

Juni

73%

21°

-

12

Juli

81%

27°

-

6

Augusti

82%

27°

-

6

September

79%

22°

-

6

Oktober

63%

14°

-

9

November

51%

-

9

December

43%

-1°

-

11