Stormar och vindar

Väder 

Sverige har drabbats av flera kraftiga stormar genom årens lopp däribland Gudrun, Alfrida, Gorm, Egon med flera. Stormarnas namn har ofta kommit till efter det datum eller den veckodag de börjat, eller det område som drabbats hårdast. Samt att valet av namn i kalendern är varannan storm kvinna/man.

I slutet av helgen passerade ovädret Ciara genom Sverige. Det blåste kraftigt på många platser i södra halvan av landet. Ciara bildades över Atlanten och passerade sedan västra Europa där namnet uppstod genom ett europeiskt system med färdiga namnlistor som också är uppbyggd genom samma princip med varannan storm kvinna/man.

För att ett oväder ska klassas som storm behöver medelvinden vara minst 25 m/s men ofta vid hårda eller mycket hårda vindar når vindar stormstyrka i byarna.

Varför blir det storm?

Under vintern och hösten bildas ofta djupa lågtryck över Atlanten som drar in över Skandinavien. Det beror på att kall luft från nordpolen rör sig söderut och möter varm luft som rör sig upp från sydligare breddgrader.

Stormar vi minns

Det har varit flera spektakulära stormar i Sverige genom åren som ställt till det rejält för människor som ägt skog eller bor i de områden som drabbats.

Stormen Gudrun

Ett datum många av oss sent kommer att glömma är den 8 januari 2005 då stormen Gudrun drog in över södra Sverige och som utvecklades till en av de värsta stormarna i Sveriges historia. Gudrun orsakade framförallt skada för skogsägarna där så mycket som 75 miljoner kubikmeter skog fälldes under stormens framfart och nio människor miste livet. Elektriciteten slogs ut helt av Gudrun i vissa av de berörda områden och som mest var 415 000 hushåll utan ström. 

Stormen Alfrida

Förra året under januari månad härjade vindstormen Alfrida som framförallt slog hårt mot kusten vid Uppsala och Stockholm. Väldigt många träd var tvungna att fällas i östra Svealand och omkring 100 000 hushåll blev av med sin ström. Stormen Alfrida orsakade skador som totalt kostade försäkringsbolagen 266 miljoner kronor.

Publicerad 10 feb 2020