Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

32°

-

1

Februari

56%

33°

-

1

Mars

51%

34°

-

4

April

48%

33°

-

7

Maj

43%

32°

-

17

Juni

35%

30°

-

23

Juli

22%

28°

-

26

Augusti

17%

28°

-

26

September

28%

30°

-

24

Oktober

44%

31°

-

23

November

50%

31°

-

12

December

49%

32°

-

3