Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

31°

-

1

Februari

58%

34°

-

2

Mars

55%

34°

-

6

April

50%

33°

-

10

Maj

47%

32°

-

17

Juni

40%

30°

-

21

Juli

28%

28°

-

25

Augusti

24%

28°

-

26

September

34%

29°

-

25

Oktober

47%

30°

-

23

November

52%

30°

-

11

December

49%

30°

-

2