Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

28%

-

11

Mars

35%

10°

-

11

April

42%

16°

-

11

Maj

46%

21°

-

13

Juni

47%

24°

-

13

Juli

51%

26°

-

12

Augusti

51%

25°

-

11

September

46%

21°

-

10

Oktober

39%

15°

-

9

November

21%

-

13

December

16%

-

14