Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

27%

-

12

Mars

34%

-

12

April

41%

14°

-

12

Maj

45%

20°

-

14

Juni

45%

23°

-

14

Juli

48%

24°

-

13

Augusti

49%

24°

-

12

September

44%

20°

-

10

Oktober

38%

15°

-

10

November

20%

-

14

December

16%

-

15