Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

12

Februari

39%

-

12

Mars

41%

10°

-

13

April

45%

14°

-

15

Maj

49%

19°

-

16

Juni

48%

22°

-

16

Juli

56%

25°

-

15

Augusti

55%

24°

-

15

September

50%

21°

-

12

Oktober

43%

15°

-

12

November

31%

-

13

December

29%

-

13