Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

45%

-

12

Mars

44%

-

13

April

46%

13°

-

16

Maj

50%

18°

-

16

Juni

50%

21°

-

17

Juli

59%

24°

-

14

Augusti

59%

23°

-

14

September

53%

20°

-

13

Oktober

47%

15°

-

13

November

36%

-

14

December

37%

-

13