Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

12

Februari

35%

-

12

Mars

39%

10°

-

13

April

43%

15°

-

15

Maj

47%

20°

-

16

Juni

48%

23°

-

16

Juli

56%

25°

-

15

Augusti

54%

25°

-

15

September

47%

21°

-

12

Oktober

39%

15°

-

12

November

26%

-

13

December

22%

-

12