Risk
Brandvarning

När: Onsdag Var: Främst i södra delen Intensitet: Risken för brände i skog och mark är stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

När: Onsdag och en vecka framåt Var: Inlandet Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.