Allvarlig risk
Gräsbrand

När: Torsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI