Risk
Brandvarning

När: Lördag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor. Kommentar: Regn och skurar sänker brandrisken under söndagen.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.