Varning klass 1
Medelvind till havs

Kommentar: I den östra delen, sydost 15 m/s. Tisdag eftermiddag avtagande.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.